امروز: دوشنبه 22 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

سنجش میزان رضایتمندی سكونتی ساكنان محلة نواب

سنجش میزان رضایتمندی سكونتی ساكنان محلة نواب دسته: فایلهای با ارزش سایر رشته ها
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 271 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 16

سنجش میزان رضایتمندی سكونتی ساكنان محلة نواب

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

خرید

چكیده
پروژة نواب ازجمله طرح های نوسازی شهر تهران است كه پس از گذشت چندین سال از اجرای آن نیاز
به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می گردد. این مقاله با هدف سنجش میزان رضایتمندی
ساكنان سه فاز اجرا شدة پروژة نواب از واحدهای سكونتی شان و شناسایی متغیرهای مؤثر بر آن انجام
گرفته است . روش جمع آوری داده ها از طریق پر كردن پر سش نامه و یا مصاحبة رودررو با ساكنان با حجم
انجام شد. براساس نتایج Spss Ver نمونة 270 عدد و تجزیه و تحلیل داد هها با استفاده از نر مافزار 15
1 با <2/95< به دست آمده، میزان رضایتمندی ساكنان نواب از واحدهای سكونتی تقریباً در حد متوسط ( 5
میانة نظری 3) ارزیابی ش د. ساكنان از 6 معیار سازندة رضایتمندی از واحدهای مسكونی، تنها از امنیت
(1<2/95< مجتمع اظهار رضایتمندی كردند . ساكنان مورد بررسی، از روابط همسایگی در حد متوسط ( 5
و از سایر معیارها (تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع، دید و منظر، ویژگی های كالبدی ) اظهار نارضایتی
كردند. معیار تسهیلات مجتمع بالاترین، و امنیت مجتمع و دید و منظر كمترین میزان اهمیت را از دیدگاه
با درصد بالایی ( 89 درصد ) در (EFA) ساكنان داشتند . نتایج حاصل از دسته بندی تحلیل عاملی اكتشافی 1
جهت تأیید مدل تجربی به كار رفته بود . هیچ كدام از متغیرهای شخصی و خانوا ر بر روی میزان
رضایتمندی در كشده از سوی ساكنان تأثی رگذار نبودند.

قیمت فایل فقط 1,900 تومان

خرید

برچسب ها : سنجش میزان رضایتمندی سكونتی ساكنان محلة نواب , رضایتمندی، كیفیت محیط، رضایتمندی از واحدهای مسكونی، روش تحلیل عاملی، نواب

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر